Talumpati ni Pangulong Aquino sa pagpapalit-atas ng Hukbong Dagat ng Pilipinas

Kasabay ninyo akong sumusuong din sa mga hamong dapat pa nating lampasan. Sa ating bayanihan at sama-samang pagkilos nang may iisang layunin at direksyong tinutungo, balewala ang banta ng terorismo, mabilis tayong makakabangon sa hagupit ng kalamidad, at madali nating magagapi ang mga kalaban nating ayaw makiisa sa ating pagsisikap na matupad ang pagbabago.