Speech of President Aquino during the K4 Philippines Intercessors’ Convergence on January 30, 2011

Talaga ho, nakakapuno ng puso. Kung minsan ho talaga pakiramdam namin, nag-iisa kami. Sabi ko, hindi naman kami ang gumawa ng problemang ‘to; kami lang nagmana. Bakit galit sila sa amin? Pero, talaga naman ho, bawat araw, hindi ko lang ho masasabi sa inyo lahat ngayon dahil baka umabot tayo hanggang next week dito. Marami ho talagang problema, pero ‘yung mga solusyon ho at ‘yung good news patuloy halos araw-araw po may natatanggap tayo diyan. Kaya pakiusap ho, ipagpatuloy po natin ang pagdadasal.


The President’s Day: January 30, 2011

Today, President Aquino attended the K4 Philippines Intercessors’ Convergence at the World Trade Center, Pasay City, wherein more than 10,000 members of the K4 Philippines Intercessors Movement gathered at the World Trade Center, Pasay City to offer their prayers for the nation. K4 Philippines is a prayer movement initiated by Bishop Jonel Milan in Guiguinto, […]