Speech of President Aquino at the signing of the 2013 General Appropriations Act, December 19, 2012

VIDEO:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5HroqLEOgAI[/youtube]

FULL TRANSCRIPT:

Talumpati
ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Sa paglagda ng 2013 General Appropriations Act

[Inihayag sa Rizal Hall, Palasyo ng Malacañan, noong ika-19 ng Disyembre 2012]

Maraming salamat po. Maupo ho tayong lahat.

Speaker Feliciano Belmonte Jr. and members of the House of Representatives; Senator Franklin Drilon; Senator Edgardo Angara; Executive Secretary Paquito Ochoa and members of the Cabinet present; Secretary Florencio Abad; Deputy Speaker Pablo Garcia; Deputy Speaker Lorenzo Tañada; Majority Leader Neptali Gonzales II; Representative Jocelyn Limkaichong; Mayor Donato Marcos; leaders from the business sectors, civil society partners for the Budget process; fellow workers in government; honored guests; and of course, my friends from the Appropriations Committee of the House: Cecil, Jay, Carol, and Helen, who instructed me in the intricacies of the Budget and who will be named the “institutions” of the House of Representatives: [applause]

Good morning.

Nang manumpa ako noong ika-30 ng Hunyo ng 2010, malinaw po sa akin: Mayroon akong anim na taon para magpunla at magsagawa ng pagbabago. Anim na taon bago ko ipasa ang baton sa susunod na pinuno ng bayan. Anim na taon upang ipakitang karapat-dapat ako sa nag-uumapaw na tiwala ng taumbayan—sa kanilang pag-asa na, sa wakas, maibabalik na ang ating bansang Pilipinas sa tuwid na landas tungo sa kaunlaran.

Sa pagsasabatas natin ngayon sa Pambansang Gugulin o National Budget para sa taong 2013, sinasariwa natin ang Atas ng Taumbayan: maglingkod nang tapat, at nang walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng atin pong mga Boss. Pagdating sa kaban ng bayan, iniutos nila sa atin na siguruhing nagagamit nang tama ang bawat piso—na magdudulot ito ng makabuluhang pakinabang sa kanilang buhay.

Maraming pagsubok na ang ating kinaharap: mga sakuna, mga banta sa ating seguridad, pati na rin ang pananadya ng ilang sektor na magtayo ng balakid sa mga isinusulong nating reporma.

Sa kabila ng mga ito, hindi tayo natinag—bagkus, nakamit pa natin ang mahahalagang tagumpay: ang pag-uumapaw ng kumpyansa ng pandaigdigang merkado sa ating bansa; ang paglago ng ekonomiya sa paraang sumasaklaw sa nakakaraming Pilipino; ang pagtaas ng kredibilidad ng mga pampublikong institusyon sa mata ng mga tagasubaybay sa loob at labas ng bansa. Ilan lamang ang mga tagumpay na ito na, sa pag-aakala ng ating mga kritiko, ay hindi kailanman magiging posible.

Napatunayan po natin: walang imposible, kung ang tanging isinasapuso natin ay ang interes ng taumbayan. Ngayon naman, sa ikatlong pagkakataon, nasiguro nating muli ang maagang pagsasabatas sa ating Budget. Kung sa nakaraang rehimen ay naging kalakaran ang baluktot na proseso ng reenactment, ngayon po, sinasabi natin: posibleng bumuo ng bagong tradisyon ng maagap na pag-aapruba at pagpapatupad sa Pambansang Gugulin.

Sa puntong ito, nais kong parangalan ang Kongreso, sa pamumuno nina Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Sonny Belmonte, [applause] katuwang sina Senate Finance Committee Chairman Franklin Drilon at ang mga nagsilbing House Appropriations Chairperson sa panahong ito: si Jun Abaya na kasama na natin sa Gabinete ngayon; at ang kanyang kahalili na si Congresswoman Jocelyn Limkaichong. [Applause] Ginawa ninyong posible muli ang maagang pagsasabatas sa Budget, kasabay ng inyong pagganap sa iba pang mahahalagang trabaho sa Kongreso, kabilang na ang pagpapasa ng Sin Tax Reform, at ang pagtalakay sa Responsible Parenthood Bill. [Applause] Siyempre po inaasahan nating lalapag sa aking mesa upang malagdaan ko ang mga batas na natukoy sa lalong madaling panahon, preferably ho this year. [Laughter]

Siniguro ninyong matuwid at wasto ang pagkakahulma sa batas na ito. Kaya nga po: sa unang pagkakataon makalipas ang mahigit pitong taon, walang probisyon sa Budget na ito na kinailangang ipawalang-bisa sa pamamagitan ng Direct Veto. Kaya maraming salamat na naman po sa inyong lahat. [Applause]

Nais ko ring pasalamatan ang mahuhusay at masisipag nating opisyal at kawani sa mga kagawaran at ahensiya, partikular na si Secretary Butch Abad at ang Department of Budget and Management. [Applause] Hindi lamang ninyo masusing inihanda ang Pambansang Gugulin para sa taong 2013, siniguro ninyo ring napapatupad nang mabilis at maayos ang kasalukuyan nating Budget: isa sa mga naging pangunahing dahilan sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya sa nakaraang mga buwan.

Noong ika-24 ng Hulyo ng taong ito, isang araw matapos ng aking ikatlong State of the Nation Address, inihain natin sa Kongreso ang panukalang “Empowerment Budget of 2013.” Dinisenyo natin ang Budget na ito bilang instrumento upang maibalik sa mamamayan ang kapangyarihang panghawakan at itakda ang sarili nilang kapalaran.

Ipinaloob natin sa Budget ang limang prinsipyong, sa paniniwala natin ay magsasakatuparan, sa tinatawag nating Empowerment. Una, ang pagpapalalim sa ating Social Contract with the Filipino People. Sa pamamagitan ng Budget na ito, pinakita natin ang tunay na pagtalima sa mga pangangailangan ng taumbayan: Isang pamamahalang tapat, may-pananagutan, at tunay na nilalahukan ng mamamayan; ang pagtugon sa kahirapan at pagbibigay-lakas sa mga maralitang mamamayan; ang mabilisan, malawakan, at tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya; ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan at ang paghahari ng batas; at huli, ang paghahanda at pag-iwas sa mapaminsalang epekto ng climate change.

Sinimulan natin ang paggamit sa Program Budgeting Approach upang itutok ang kaban ng bayan sa mga programa’t proyektong lilikha ng oportunidad at lalaban sa kahirapan. Muli din nating ginamit ang Zero-Based Budgeting para purgahin ang mga maaksayang gugulin. Sa pamamagitan ng mga repormang ito, naiangat natin ang nakalaang pondo para sa Social Services at Economic Services; at mahigit animnapung porsiyento ng kabuuang Pambansang Budget ang ating inilaan para sa dalawang prayoridad na sektor na ito.

Ikalawang prinsipyo: ang pagpapabilis sa pagtupad sa mga prayoridad na programa. Ipinaloob natin sa Budget na ito ang mga reporma’t inobasyon upang tanggalin ang mga balakid sa mabilis at epektibong implementasyon, kabilang na ang pagtakda sa DPWH bilang principal infrastructure agency; ang paglilinaw sa mga core mandate ng mga kagawaran; at ang paglalatag ng isang sistema ng mas masinsin na performance monitoring. Inaasahan nating makatutulong ang mga reporma at inobasyong ito sa pagkamit sa itinakda nating target sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, conditional cash transfers, turismo, at iba pang mga sektor.

Ang ikatlo pong prinsipyo: pagpapatibay ng pananagutan, upang mas maiging maipatupad ng mga pampublikong institusyon ang kanilang mga mandato. Naninindigan tayo na ang taunang Budget ay kasangkapan para mapagtibay ang kultura ng pananagutan. Paraan ito upang masingil ng mamamayan ang mga kagawaran at ahensiya sa kanilang mga ipinangakong serbisyo, kapalit ng bawat piso ng buwis na kanilang ibinabayad.

Ikaapat na prinsipyo ng Empowerment: mga transaksyong makikita at mababantayan ng mamamayan. Magdudulot ito ng mas mabilis at mas malinaw na resulta ng pamamahalaan. Sa ilalim ng atin pong administrasyon, pinasimulan natin ang bagong tradisyon ng pagbiyak sa mga lump-sum items at pagdedetalye sa bawat programa at proyektong pinopondohan. Ginagamit din po natin ang teknolohiya upang mabawasan ang mga paulit-ulit na proseso at pabalik-balik na dokumento sa pagre-release sa Budget.

At ang ikalimang prinsipyo: Ang Pambansang Gugulin na ating isinabatas ngayon ay dinisenyo kasama ng mamamayan. Sa ilalim ng Administrasyong ito, unang nagkaroon ng puwang para sa partisipasyon ng mga organisadong mamamayan sa proseso ng paglikha ng taunang panukalang budget. Inatasan ang mga susing kagawaran at ahensiya na makipagsamahan sa mga civil society organization sa pagbuo ng kanilang mga panukalang gugulin. Ang resulta: isang national budget na talagang sumasalamin sa pangangailangan ng mga sektor at mamamayan.

Sa kauna-unahan ding pagkakataon, sinimulan natin ang proseso ng Bottom-Up Budgeting, kung saan 595 sa pinakamahihirap na mga munisipyo ang nakipagkapit-bisig sa kanilang mga komunidad upang tumukoy ng mga programa at proyektong isasama sa Budget. Dahil sa bagong prosesong ito, 8.4-billion pesos na halaga ng mga programa at proyektong nagmula sa mismong mga munisipyo’t komunidad ang nakapaloob sa Pambansang Budget ng 2013.

Sa araw pong ito, hindi lamang natin isinasabatas ang bawat pisong planong gastusin ng pamahalaan sa taong 2013. Higit pa sa mga numero’t legal na probisyong nakasaad sa makapal na librong atin pong pinirmahan kanina, paniniwala natin na nakapaloob sa Pambansang Gugulin na ito ang mga adhikain ng mamamayang Pilipino.

Ipinagkatiwala ng mamamayan sa atin ang pangangasiwa sa bawat pisong buwis na kanilang pinaghirapan, kaya marapat lamang na gamitin natin ito para sa ikauunlad ng kanilang buhay. Ipinapakita natin sa budget na ito: Nasa poder tayo hindi para atupagin ang pansariling interes, kundi para siguruhing bumubukas ang mga pintuan ng pagkakataon para sa taumbayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan.

Nasa poder tayo hindi para magmarunong, kundi para makinig sa sagradong boses ng taumbayan at managutan sa kanila. Nasa poder tayo hindi para magkamkam ng higit pang kapangyarihan, kundi para isauli ito sa taumbayan.

Sabi nga ho natin noong araw pa, kung walang corrupt, walang mahirap. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyong lahat.