FeaturedImage_localindustries_160210_1355

32 of 40 industry roadmaps completed

The industry roadmaps—crafted by local industries—detail a sector’s current situation and outlines the various interventions it needs to be globally-competitive.


FeaturedImage_LMP_160210_1406

President Aquino speaks at the 2016 League of Municipalities of the Philippines general assembly

[A]ng problema, habang buhay ang tao, meron. Pero palagay ko na obligasyon nating lahat na binigyan ng pagkakataong maglingkod na siguruhing yung problema, hindi nanatiling parehong problema o lumalaki yung lumang problema. Dapat yata, habang umaasenso tayo, dapat nagbabago ang anyo ng problema, dapat nababawasan yung paghihirap ng ating mga kababayan na pinangakuan nating lahat na paglilingkuran.