President Benigno S. Aquino III unveils the marker of the Mount Hamiguitan World Heritage Park. (Photo from the Malacañang Photo Bureau)

President Aquino at the inauguration of Mt. Hamiguitan World Heritage Park

Ngayong araw po, inilulunsad natin ang pagbubukas ng Mt. Hamiguitan World Heritage Park. Bahagi po ito ng 27,714 hectare na Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary, at nabanggit na nga po, isa pong UNESCO World Heritage Site. Ito pong sanctuary na ito ang nagsisilbing kritikal na habitat ng mga ipinagmamalaki nating Philippine Eagle at Philippine Cockatoo. Dito rin makikita ang 1,403 species ng flora and fauna; at 341 sa species na ito, endemic sa Pilipinas.


President Benigno S. Aquino III addresses the local leaders and community of Davao del Sur. (Photo from the Malacañang Photo Bureau)

President Aquino meets with the local leaders and community in Davao del Sur

ng Kagalang-galang Benigno S. Aquino III Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pakikipagpulong sa mga lokal na pinuno at pamayanan ng Davao del Sur [Inihayag sa Davao del Sur Coliseum, Lungsod Digos, noong ika-4 ng Mayo 2016] Aba nagugulat ho kayo, yung Kapampangan, marunong magkonting Bisaya. Basta ho may pinalangga, pangga, yun ho, naintindihan ko lahat […]


Walang-pasok---FS

Proclamation No. 1259, s. 2016

Signed on May 4, 2016: Declaring Wednesday, 15 June 2016, as a Special (Non-Working) Day in the Province of Pampanga and City of Angeles