Infographic: Paalala ukol sa MERS-CoV

Ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) ay isang nakahahawang sakit sa paghinga. Ito ay galing sa coronavirus, isang malaking pamilya ng mga virus, mula sa pangkaraniwang sipon hanggang sa severe acute respiratory syndrome o SARS. Gayunpaman, ang MERS-CoV ay hindi SARS. Unang napaulat ang MERS-CoV sa Saudi Arabia noong 2012.

Provincial government of Palawan agrees to supply PCA salt fertilizers

Aimed at intensifying the Salt Fertilization Program (SFP) of the Philippine Coconut Authority (PCA), an attached agency of the Department of Agriculture, and promoting/strengthening partnership with Local Government Units (LGUs) in advancing the status of the coconut industry, a Memorandum of Understanding (MOU) was forged last March 20, 2014 between PCA and the Provincial Government of Palawan (PGP) represented by its Governor, Jose C. Alvarez.