[Filipino] Message of President Aquino on the commemoration of Araw ng Kagitingan and Philippine Veterans’ Week, April 9, 2015

Kaisa ako ng sambayanang Pilipino sa paggunita sa Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans’ Week, at sa pagbibigay-pugay sa mga Pilipino at Amerikanong nagpamalas ng di-matatawarang tapang at pagmamahal sa bayan, 73 taon na ang nakakaraan. Habambuhay na tatanawin ng bayan bilang utang ng loob ang kalayaang pinagsumikapan ninyo; makakaasa kayong ipagpapatuloy namin ang inyong nasimulan.