Speech of President Aquino during the 68th anniversary of the Philippine Air Force

Ni minsan po, sa lahat ng pagsubok—mula sa kaguluhan sa Zamboanga, lindol sa Cebu at Bohol, at maging sa iba pang kalamidad, di tayo nakarinig ng “Sir, pagod na kami; ayaw na namin; nagawa na namin ang parte namin.” Bagkus, lagi pa kayong nagsikap at naghanap ng paraan para makapag-ambag at makapagdagdag ng tulong.


Speech of President Aquino during the groundbreaking ceremony of the Mactan-Cebu International Airport

Pangulong Aquino: “Sa pagpapaunlad nga po ng inyong airport, talagang namumuhunan tayo para sa kinabukasan… Resulta: Dadami ang mahihikayat na tumungo rito, na muli namang magdudulot ng mga oportunidad, at siyang magpapatuloy sa siklo ng pag-asenso.”


Message of President Aquino to the exhibitors, participants, and visitors at the Livestock Philippines 2015 Expo and Conference-Philippines’ 3rd International Livestock Production, Health and Nutrition, and Meat Industry Show, June 24, 2015

The livestock industry, along with its allied fields, is a crucial partner of government in our mission to put safe, affordable, and nutritious food on every Filipino table and also uplift the lives of our people in the countryside. To achieve these goals, it is necessary that we modernize industry practices.


Speech of President Aquino at the STEP mass graduation and awarding of toolkits

Sa limang taon nating pagtahak sa Daang Matuwid, talaga naman pong malayo na ang ating narating. Patunay po ang TESDA rito—kung paano natin pinapatibay ang ating mga institusyon upang di na maging kasangkapan ng mga tiwali para sa pansariling interes.


Speech of President Aquino during the 117th anniversary celebration of the DPWH

“‘Yung pagbabagong nakikita natin sa DPWH, di ‘yan bunga ng tsamba, rocket science, o magic… Imbis na tapalan lang ang problema, nakiisa kayo sa pagpapatag ng mga lubak sa sistema. Imbis na maburo sa imahen ng kukupad-kupad na burukrasya, nagtindig kayo ng isang ahensiyang kayang maghatid ng mas mataas na antas ng mabisang paglilingkod.”


President Aquino’s message for the start of Ramadhan

Ramadhan is among the holiest of seasons, signifying the time of Allah’s first revelations to Mohammad. The fasting and prayer which highlight this recollection enrich your oneness with Allah. It is a time for you to embody the teachings of the Holy Quran as you practice greater discipline, compassion, and restraint.


[English] Speech of President Aquino during the ceremonial turnover of weapons and decommissioning of the MILF combatants

Our brothers are voluntarily laying down their arms. They are fully aware of the threats to their own safety brought about by private armed groups, but they are doing this nonetheless; they are telling us: “Brother, this weapon that I used to defend myself, I no longer need it. I wholeheartedly entrust my safety to you. Brother, I lay these weapons down today, because I believe that, like me, you are determined to transform our society and our very lives.”


Speech of President Aquino during the ceremonial turnover of weapons and decommissioning of the MILF combatants

Kusang-loob pong inilatag ng ating mga kapatid ang kanilang armas. Alam nilang nariyan pa rin ang banta ng karahasan mula sa mga private armed groups, pero sa ginawa nilang ito, tila sinasabi nila sa atin: “Kapatid, itong pantanggol namin sa sarili namin, di na namin kailangan. Buong pagtitiwala naming ipinapaubaya sa inyo ang aming kaligtasan. Kapatid, itong armas, puwede na naming ibaba dahil naniniwala kaming kasama namin kayo sa kagustuhan naming baguhin ang lipunan at buhay namin.”