Statement of President Aquino after meeting with the President of the European Council in Brussels

Allow me to express the gratitude for the excellent arrangements the staff and officers of the European Council have made in this second meeting of ours. This engagement, I believe, is all the more meaningful as we mark 50 years of friendship between the Philippines and the European Union—a partnership, which as I have conveyed to President Barroso, has had a very positive impact on the lives of my countrymen.


Speech of the President during his meeting with the Filipino Community in Belgium, September 15, 2014

Iisa lang ang layunin ng mga pagbisitang ito: ang isulong ang interes ng mamamayang Pilipino. Para magawa ito, nakikipagpulong, at makikipagpulong tayo sa mga pinuno ng mga bansa, sa mga negosyante at institusyon upang mapatibay ang ating pakikipag-ugnayan, at maipamalita ang mga tagumpay na nakamit natin. Siyempre, sa lahat po ng mga lakad na ito, ang paborito po nating bahagi sa ganitong mga biyahe, ay ang pakikipagkita sa mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa iba’t ibang mga bansa.


Video: President Aquino meets with the Filipino community in Madrid, Spain

As part of the itinerary of his visit to Madrid, the President met with the Filipino Community in Spain, where he delivered a speech. An estimated 44,007 Filipinos reside in Spain, the vast majority of whom are holders of Spanish permanent resident cards or are already Spanish citizens.


Speech of President Aquino during his meeting with the Filipino Community in Spain, September 14, 2014

Nakita na natin ang kaya nating marating sa loob ng apat na maiikling taon. Panghawakan po natin ngayon ang pambihirang pagkakataon na ipamana sa susunod na salinlahi ang isang Pilipinas na talaga namang ating maipagmamalaki—isang bansa na balang-araw ay babalikan ninyo at magsisilbing kanlungan sa inyong pagtanda; isang lipunan na bukal ng pagkakataon para sa bawat Pilipino; isang Pilipinas kung saan walang sinuman ang maiiwan.


Departure statement of President Aquino before his trip to Europe and the United States, September 13, 2014

Maliwanag po: Sa Europa man o Estados Unidos, papatunayan natin ang kahandaan ng Pilipinas na makiambag sa pagsusulong ng kaunlaran, di lang sa ating rehiyon, kundi sa mas malawak na komunidad ng mga bansa. Sa dami ng ating dadaluhang pagpupulong, sa haba man ng ating magiging biyahe, iisa ang bitbit nating agenda: ang humanap ng paraan upang mapalawak pa ang saklaw ng benepisyong naihahatid natin sa ating mga kababayan, at mas maging abot-kamay ang ating pag-asenso.


[English] Speech of President Aquino at the agenda-setting dialogue with partners, September 12, 2014

We did not get this far by embodying Juan Tamad, who sat beneath a tree, saw its fruits, and waited for these fruits to fall into his mouth. We achieved all of this because we worked hard, towards a single direction. My belief, my principle is still as strong as ever: The Filipino is worth dying for, worth living for, and definitely worth fighting for.


Speech of President Aquino at the agenda-setting dialogue with partners, September 12, 2014

Hindi natin naabot ang puntong ito sa pagiging Juan Tamad, na minasdan lang ang bunga at inabangan itong mahulog sa kanyang bibig. Nakamtan natin ang mga tagumpay dahil nagsikap tayo, at sumagwan tayo sa iisang direksyon. Buong-buo pa rin po ang paninindigan ko: The Filipino is worth dying for, worth living for, and definitely worth fighting for.


Speech of President Aquino at the launch of Pagbilao III Power Plant project

After all, we know that it is only through the government and the private sector working together that the Philippine energy sector can realize its full potential—that together, we can find solutions now, and address existing issues once and for all. We need power to continue our resurgence. We need projects like Pagbilao III to sustain the momentum of the Philippines—to power our homes, our industries, and our economy well into a brighter future.