Inaugural Address of President Benigno S. Aquino III (English translation), June 30, 2010

I had a simple goal in life: to be true to my parents and our country as an honorable son, a caring brother, and a good citizen. My father offered his life so our democracy could live. My mother devoted her life to nurturing that democracy. I will dedicate my life to making our democracy reach its fullest potential: that of ensuring equality for all. My hope is that when I leave office, everyone can say that we have traveled far on the right path, and that we are able to bequeath a better future to the next generation.


Inaugural Address of President Benigno S. Aquino III, June 30, 2010

Sigaw natin noong kampanya: “Kung walang corrupt, walang mahirap.” Hindi lamang ito pang slogan o pang poster – ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsikap na maiangat ang bansa mula sa kahirapan, sa pamamagitan ng pagpapairal ng katapatan at mabuting pamamalakad sa pamahalaan.


Inaugural Address of President Estrada, June 30, 1998

Ngayon pa lamang, ang mga kamag-anak ko ay nilalapitan na ng kung sinu-sino. Kung anu-anong deal at kickback ang ipinapangako.
Binabalaan ko sila. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala sa ngayon. At ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Huwag ninyo akong subukan.


Inaugural Speech of President Corazon C. Aquino on February 25, 1986

People power shattered the dictatorship, protected those in the military that chose freedom, and today, has established a government dedicated to this protection and meaningful fulfillment of our rights and liberties. Now, by God’s grace and the power of the people, we are free again.

We want to make a special appeal to those who have not yet joined us. Do not engage in any further action against the people and instead, be among those who will lend a hand to rebuild the country.


Inaugural Address of President Ferdinand E. Marcos, February 25, 1986

No man can be more proud than I am at this moment. This moment we are receiving from you, our people, the highest office available in the hands of our people and that is the presidency of the Republic of the Philippines. The times do not call for a celebration and that is why we are gathered here in this ceremonial hall in austere ceremonies.