Statement of President Aquino upon his arrival from the 7th Bali Democracy Forum

Ang pagdalo natin sa Bali Democracy Forum ay patunay sa kahandaan ng Pilipino na makipagtulungan upang makamit ang mas matatag at mas maunlad na rehiyon at komunidad ng mga bansa. Patuloy po nating didiligan at pangangalagaan ang mga ipinunla nating mahusay na pakikipag-ugnayan upang anihin ng susunod na henerasyon ang isang Pilipinas na kabalikat sa kaunlaran hindi lang sa ASEAN kundi sa iba’t ibang panig ng daigdig; masigasig na tagapagtaguyod ng kapayapaan; at modelo ng matatag na demokrasya.


Response of President Aquino upon being conferred the Star of the Republic of Indonesia

This award I receive today represents the rich, historical relations between our countries; on top of that, however, it is also a recognition of the boundless potential of our partnership, and of our continuing task of exploring areas of cooperation and increasing our synergies in every possible manner, all for the mutual benefit of our peoples. It is for these reasons that the Philippines remains committed to working towards strengthening and expanding our partnership with Indonesia.


Speech of President Aquino at the opening session of the 7th Bali Democracy Forum

What we continue to demonstrate here, I believe, is one of the many manifestations of People Power: of harnessing our united resolve towards a democratic regional community, one where our respective peoples fully enjoy the freedoms borne of democratic aspirations, where our peoples have the wherewithal to open the doors of opportunity for themselves and their fellowmen, and where, indeed, no one is left behind.


Statement of President Aquino before attending the Bali Democracy Forum VII

Malinaw po ang ating paninindigan: Kasabay ng pag-asikaso sa agaran at pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga Boss, tuloy-tuloy din ang pagtuon natin sa pangmatagalang kapakanan ng bansa. Makakamit po natin ito sa pamamagitan ng mas malakas at mas mapayapang ugnayang panlabas, na nakatuntong sa mga prinsipyo at adhikaing nagbibigkis sa buong sangkatauhan.


Statement of President Aquino upon his arrival from his visits to Europe and the United States

Ang pinakamatamis na bahagi ng ating biyahe ay ang makita ang mga ngiti ng kapwa natin Pilipino sa ibang bansa kapag naririnig nila ang magagandang balitang nangyayari sa Pilipinas. Inilatag po natin sa kanila ang transpormasyong tinatamasa na ng ating bansa: mula sa pagbasag sa baluktot na kalakaran hanggang sa pagbubukas ng pagkakataon sa ating mamamayan; mula sa pag-arangkada ng ekonomiya hanggang sa parating pang magagandang oportunidad; at maging sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan.


Statement of President Aquino at the press conference with Chancellor Merkel, September 19, 2014

Chancellor Merkel, our meeting today was indeed historic, insightful, and significant—one that embodies our common values and shared aspirations. We had the opportunity to deepen the relations between our countries, and discuss our strategic vision for the future of the Philippines-Germany relationship—a relationship that has spanned 60 fruitful years—one which has grown into a strong, comprehensive, and pragmatic partnership that allows us to effectively address common challenges, and harness shared opportunities for the benefit of our peoples, our regions, and the larger community of nations.


Statement of President Aquino after meeting with the President of France

Mr. President, we look to a future of deeper cooperation—one which will realize our peoples’ greatest potentials.

I am confident that we will continue to build on the successes of our relations, and work even harder in achieving that vision of mutual progress, inclusiveness, and greater understanding that we share for our peoples.


[English] National Address of President Aquino on the Supreme Court’s decision on DAP

President Aquino: “There are also those who say that DAP and PDAF are the same thing. Excuse me. DAP is different from PDAF. With PDAF, the corrupt funneled government funds into fake NGOs, money then allegedly divided among themselves. It’s clear that with DAP the people’s money was never stolen—the funds were used for the benefit of Filipinos. And not for later, not soon; but—now: Programs that could be implemented immediately were implemented immediately.”


National Address of President Aquino on the Supreme Court’s decision on DAP

May mga nagsasabi rin po na pareho lang ang DAP sa PDAF. Excuse me. Iba ang DAP sa PDAF. Sa PDAF, may ilang nagdala ng pondo ng gobyerno sa mga pekeng NGO, at diumano’y pinaghati-hatian ng ilang mapang-abuso. Sa DAP, malinaw na hindi ninakaw ang pondo ng gobyerno—sinikap itong gastusin para maiparating ang benepisyo sa Pilipino. Hindi saka na, o bukas makalawa; now na. Ang kayang ipatupad agad, ipinatupad agad.