Statement of President Aquino upon his arrival from his visits to Europe and the United States

Ang pinakamatamis na bahagi ng ating biyahe ay ang makita ang mga ngiti ng kapwa natin Pilipino sa ibang bansa kapag naririnig nila ang magagandang balitang nangyayari sa Pilipinas. Inilatag po natin sa kanila ang transpormasyong tinatamasa na ng ating bansa: mula sa pagbasag sa baluktot na kalakaran hanggang sa pagbubukas ng pagkakataon sa ating mamamayan; mula sa pag-arangkada ng ekonomiya hanggang sa parating pang magagandang oportunidad; at maging sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan.


Statement of President Aquino at the press conference with Chancellor Merkel, September 19, 2014

Chancellor Merkel, our meeting today was indeed historic, insightful, and significant—one that embodies our common values and shared aspirations. We had the opportunity to deepen the relations between our countries, and discuss our strategic vision for the future of the Philippines-Germany relationship—a relationship that has spanned 60 fruitful years—one which has grown into a strong, comprehensive, and pragmatic partnership that allows us to effectively address common challenges, and harness shared opportunities for the benefit of our peoples, our regions, and the larger community of nations.


Statement of President Aquino after meeting with the President of France

Mr. President, we look to a future of deeper cooperation—one which will realize our peoples’ greatest potentials.

I am confident that we will continue to build on the successes of our relations, and work even harder in achieving that vision of mutual progress, inclusiveness, and greater understanding that we share for our peoples.


[English] National Address of President Aquino on the Supreme Court’s decision on DAP

President Aquino: “There are also those who say that DAP and PDAF are the same thing. Excuse me. DAP is different from PDAF. With PDAF, the corrupt funneled government funds into fake NGOs, money then allegedly divided among themselves. It’s clear that with DAP the people’s money was never stolen—the funds were used for the benefit of Filipinos. And not for later, not soon; but—now: Programs that could be implemented immediately were implemented immediately.”


National Address of President Aquino on the Supreme Court’s decision on DAP

May mga nagsasabi rin po na pareho lang ang DAP sa PDAF. Excuse me. Iba ang DAP sa PDAF. Sa PDAF, may ilang nagdala ng pondo ng gobyerno sa mga pekeng NGO, at diumano’y pinaghati-hatian ng ilang mapang-abuso. Sa DAP, malinaw na hindi ninakaw ang pondo ng gobyerno—sinikap itong gastusin para maiparating ang benepisyo sa Pilipino. Hindi saka na, o bukas makalawa; now na. Ang kayang ipatupad agad, ipinatupad agad.


Statement of President Aquino upon his arrival from Japan, June 25, 2014

Maikli man ang ating naging pagbisita, bawat minutong inilagi natin sa Japan—mula sa pagpapaigting ng ating ugnayan at paglatag ng panawagan para sa higit pang kapayapaan at stabilidad sa Mindanao o maging sa labas ng ating bansa—ang lahat ng ito, nakatutok sa pagpapabuti sa kapakanan ng ating mga Boss. Tunay po: talagang napakasarap na makipagpulong sa ating mga strategic partners; kitang-kita nga po natin ang positibong bunga ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila.


Statement of President Aquino during his working visit to Japan, June 24, 2014

President Aquino: “The Prime Minister and I share the belief that the primary duty of government is to advance the welfare of its citizens, and the Philippines’ economic resurgence and Japan’s revitalization can only further expand the horizon of opportunities for our peoples.”


Statement of President Aquino before his visit to Japan, June 24, 2014

Papunta po tayo ngayon sa Japan para sa isang maikli, at paniguradong sulit na pagbisita sa kanilang bansa. Makakapanayam natin si Prime Minister Shinzo Abe upang talakayin ang mahahalagang isyung nakakaapekto sa ating mga bansa. Kabilang po sa mga ito ang isinusulong nating pangmatagalan at malawakang kapayapaan sa Mindanao, at ang kaunlaran sa ating rehiyon.


Press Statement of President Aquino during the working visit of Prime Minister Dung of Viet Nam

And as our countries, together with our brothers in ASEAN, tread the straight path to even more meaningful growth, it is my hope, Mr. Prime Minister, that all of us will remain steadfast to this shared aspiration—that by working together and even harder, by empowering our people to be partners in this endeavor, and by advancing the rule of law, we can truly build a Southeast Asia that is a wellspring of opportunity and a foundation of peace and stability.