Speech of President Aquino at the League of Municipalities of the Philippines general assembly, December 5, 2012

Nahaharap na naman po sa pagsubok ang ating bansa, at lagi nating pinatutunayan sa ganitong mga pagkakataon kung anong uri ng lahi mayroon tayo. Tirik man ang araw, o may banta ng bagyo, nasa kabilang panig man ng mundo, o nakatira sa mga pinakaliblib na sitio, lalong tumitingkad sa mga panahon ng pagsubok tulad nito ang kakayahan ng mga Pilipino na magkapit-bisig para sa kapwa, at magtulungan sa ngalan ng nag-iisa nating bansa.


Speech of President Aquino at the Belenismo sa Tarlac 2012 Grand Awards Night, December 1, 2012

Mulat po tayo sa bukal at kahulugan ng ating paligsahan at kasiyahan. Nagbabago man ang estilo, laki at hitsura ng mga Belen sa paglipas ng panahon, at sa kabila ng paiba-ibang impluwensya ng modernong teknolohiya, hindi nagmamaliw ang simbolong taglay ng Belenismo: ang pagbubuklod ng pamilya, pagmamalasakit sa kapwa, at ang matibay na pananampalataya kay Hesukristo.


Speech of President Aquino after the national Thanksgiving Mass for the canonization of San Pedro Calungsod, November 30, 2012

This gathering also stands as testament not only to the holiness of Saint Pedro Calungsod, but even more so, to the ideals that he has etched into our national consciousness: A sense of selfless sacrifice for faith and principle; an outward offering of oneself for the greater good. These are the same principles we are called to uphold in our era. Much like Pedro, every day, we are faced with our own temptations—our own crossroads. Centuries after his time, many of our fellowmen still thirst for warmth and compassion. And now, even more than before, the challenge is to be wellsprings of hope—to pull together and play our part in bettering the lives of others.


Speech of President Aquino at the ceremonial switching-on of the National Christmas Tree, November 29, 2012

Kaakibat po ng tradisyon natin ng pagsisindi sa ating Christmas lights, ang pagpapaningas ng isa pang simbolo: ang paghahandog ng liwanag para sa ating kapwa at bansa. Tandaan po nating may kanya-kanya tayong tungkulin at kakayahang magtanglaw ng liwanag, hindi lang para sa sarili, kundi upang makatulong sa mas nangangailangan. Narito tayo para maglingkod; hindi para makasilaw at manlamang. Gaano man kaliit, basta tama ang ating ginagawa, ay magdudulot ng dambuhalang ambag sa ating pag-unlad.


Speech of President Aquino at the book launch of I’m Afraid of Heights by Thelma San Juan, November 26, 2012

Thelma does justice to her subjects. By doing so, Thelma and her breed allow the Filipino people to know who these people truly are. They fulfill our human need to genuinely connect with one another. This is where I believe this book finds its profound value: in conveying real lives to readers. These articles may have been written to meet a deadline, but their worth will outlast all of us. And this book allows us to hope that future readers can gain small nuggets of wisdom—lessons that can change the way they see things, and help them on their way to moving our country forward.


Speech of President Aquino during the conferment of the Quezon Service Cross on Jesse Robredo, November 26, 2012

Ang mga bakas ng tsinelas ni Jesse Robredo ang nagdala sa atin ngayon dito—tanda ito sa layo ng atin nang narating, at sa layo pa ng ating lalakbayin. Siya na rin po mismo ang nagsabi, “For this country to succeed, we need to make heroes of the ordinary people. We need to make heroes of ourselves.” Mulat siyang tangan ng karaniwang Pilipino ang lakas at kakayahang ihakbang pasulong ang bayan; batid niyang nasa pagkumpas ng mga paa ng bawat Juan dela Cruz ang pagtawid sa landas ng hinahangad nating makabuluhang pagbabago.


Speech of President Aquino at the 9th Medianation Summit, November 23, 2012

I have always believed that the media is both the bulwark of freedom, and an instrument for empowering our fellow citizens to take responsibility for their actions, and achieve positive change. Right now, I have the privilege of being able to serve the country from this position. My door is always open, and I am here to listen to you, and to work with you. I have said nothing that your own readers, viewers, and listeners have not already said themselves. For that matter, I hope you view my presence here not as that of a President, but as of someone who has read your newspapers and watched your shows long before being elected into this position, and who will continue to do so after I step down.


Speech of President Aquino at the CODE-NGO 5th National Congress, November 22, 2012

Nagawa po nating posible ang pagbabago sa loob lamang ng maikling panahon dahil may mga piniling makisagwan sa atin tungo sa landas ng tapat at may malasakit na pamamahala. Sa susunod na mga taon, tiyak na mas mapipintog pang bunga ang ating mapipitas kung iisa pa rin ang direksyong ating tinatahak. Sa tulong ng ating NGOs, kompiyansa akong patuloy tayong makakapagpunla ng magandang bukas para sa Pilipinas at sa Pilipino.


Arrival statement of President Aquino after his trip to Cambodia to attend the 21st ASEAN Summit, November 20, 2012 (in English)

As we engage other nations, we try to convey the values that brought us to the favorable conditions our country is enjoying at present: In the eyes of the law, everyone is equal—the law does not distinguish between big or small, rich or poor, strong or weak. Again and again, the world bears witness to the new face of the Philippines: head held high, principled, and with integrity.