Speech of President Aquino at the inauguration of ADMATEL, May 31, 2013

So I encourage all those who will be working on this facility, or working with it: Keep working at it every day. Persevere and improve. The progress of Philippine technology lies in your very capable hands; it lies in the hands of all those in your field who have the opportunity and the dedication to show the whole world that, indeed, the Philippines works.


Speech of President Aquino at the signing of the Enhanced Basic Education Act of 2013, May 15, 2013

Walang duda: ang K to 12 Act ay bunga ng ating patuloy na pagsisikap na itulak ang makabuluhan at positibong reporma hindi lang sa sistemang pang-edukasyon sa ating bansa, kundi maging sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Ito’y tagumpay na sumasalamin sa ating nagkakaisang hangarin na mamuhunan sa pinakamahalaga nating yaman—ang mamamayang Pilipino.